Pavel-Wolberg
Pavel-Wolberg
Pavel Wolberg
Maskeli Balo
Maskeli Balo serisi, çatışmaya yönelik, yerel bir tarihe saplanıp kalmış ve bir maskeli baloda cinsel, dinsel, ulusal maskelerle kendilerinin bir yeniden temsili haline gelmiş, kendilerinin ortağı ama aynı zamanda kendi başkalarına dönüşmüş kişiler ile toplumlara yönelik bir çalışma...
Özgeçmiş:
Pavel Wolberg’in çalışmaları; kimlik, birleşik kimlik yanılsaması ve kimliğin parçalanarak dağılışı konuları etrafında dönüyor. Fotoğraf makinesini, kimliğin kurgusal, yanıltıcı, olağandışı ve şenlikli tezahürlerinin gündelik yaşam üzerindeki yansımalarını teşhir etmek amacıyla kullanıyor.