Orhan Kolukisa
Orhan Kolukısa
Orhan Kolukısa, mimar, fotoğrafçı. 1997'de İTÜ Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde arayüz tasarımı ve kullanılabilirlik üzerine yaptı. 1999'dan beri mimarlık, tasarım ve görselleştirme üzerine üretiyor ve dersler veriyor. Çalışma hayatı boyunca, mimarlığı tasarım evreninin içinde temel ve kapsayıcı bir disiplin olarak benimsedi. Mimar ve sanatçı olarak işleri: Yapılı çevre ve doğa ve aralarındaki gerilimlere ve bunlardan doğan anlatılara odaklanır. 2014'te Ömer Kanıpak ile birlikte Yercekim Fotoğrafı kurdu ve mimarlık fotoğrafı üzerine çalışmaya başladı. Halen İstanbul'da yaşıyor.