Omar Victor Diop 1
Omar Victor Diop 2
Omar Victor Diop
Proje Diaspora
Gerek kolektif, gerekse kişisel seviyede kimlik ve keşif, Omar Victor Diop'un Project Diaspora çalışmasının temalarını oluşturur. Zaman içinde bir yolculuk olan bu seri, Afrika dışındaki Afrikalıların pek bahsi geçmeyen anlatılarını ortaya çıkarır. Bu seri ile Diop bizleri tarihe dair fikirlerimizi yeniden düşünmeye kışkırtırken, bir sanatçı ve bir insan olarak da kendine dair içkin ve süregelen bir diyaloğa da cevap vermektedir.

Araştırmasına, yabancı olması gerçekliğinin bütünüyle farkına vardığı İspanya'nın Màlaga kentindeki konuk sanatçılığı sırasında başlayan sanatçı, ilk enstalasyonunda 15 ile 19. yüzyıl Avrupa'sına yoğunlaşmıştır. Bu dönemlerde üretilen Barok yapıtlardan esinlenen Diop, bu dönemi Afrika'yla dış dünya arasında yoğun ve daha önce görülmemiş bir etkileşimin uyanışı olarak ele almaktadır. Avrupa tarihinde yer edinmiş Afrikalıların portrelerinden ilham alan sanatçı, onların yaşam yolculuklarını kendi yolculuğu ile karşılaştırarak, yolcuların bu yabancı ortamlardaki hayatlarına ve bu kendilerine has tekil kaderlerine olan ilgisini göstermektedir.

İlk kez sanatının konusu olarak kendini kullanan Diop, aynı anda hem anlatıcı hem karakter olarak gerçekliğe dalarak, kendisini zaaflarıyla doğrudan yüzleşmeye zorlamış ve başta futbol olmak üzere, spora yaptığı göndermeler ile bir yandan şan ve şöhret getiren bir yaşam ile diğer yandan ise "öteki" olmanın ikiliğini ortaya koymuştur. Bulduğu paradokslar, Avrupa'daki günümüz futbolcuların yanı sıra, otoportrelerinde betimlediği orijinal portrelerdeki kişiler arasında da müşterektir.

Diaspora Projesi'nin kapsamını Asya, Amerika ve Orta Doğu'ya genişletmeyi planlayan Omar Victor Diop, projesinin göçmen ve muhacirlere yönelik tartışma, itham ve tepkilere katkısı olabileceğini ve dünyayı keşfeden Afrikalılara dair tarihçeye dair düşünceleri yeniden biçimlendirebileceğini düşünmektedir.
Özgeçmiş:
Omar Victor Diop, 1980 yılında Dakar'da dünyaya gelmiştir. Fotoğrafçılık ve tasarıma ilgi duyan sanatçı, bunları modern Afrika toplumları ve yaşam biçimlerini kaydedebileceği birer araç olarak geliştirmiştir.

İlk kavramsal projesi Project Fashion 2112, le Futur de Beau'nın 2011 yılında Bamako'da düzenlenen Afrika Fotoğraf Bienali'ndeki Pan Afrika Sergisi'nde elde ettiği başarı, Diop'u kurumsal iletişim alanındaki mesleğini bırakarak 2012'de kendini tamamen fotoğrafa adamaya teşvik etmiştir.

Dakar'da yaşamakta olan Omar Viktor Diop, güzel sanatlar ve moda fotoğrafçılığının yanı sıra, reklam fotoğrafçılığı alanında da üretimde bulunmaktadır. Fotoğraf çalışmalarını kostüm tasarımı, stilistlik ve yaratıcı yazarlık gibi alanlarla bileştirmeyi seven sanatçının bu eğilimi, fotoğraf ile tasarım arasında yaptığı ve Afrikalı tarihsel portre sanatçılarından yoğun biçimde etkilendiği araştırmasını takip ettiği Studio des Vanité adlı serisinde açıkça görülmektedir.

Son projesi Diaspora, bir zaman yolculuğudur. Başlangıç noktası Avrupa'ya hareket eden Afrikalıların göçü ve bu Afrikalıların Avrupa toplumundaki yeri konusunu ele alan günümüz olan bir serüvendir. Tarih algımızı yeniden sorgulamamızı amaçlayan Diop, bunun için de on beş ile on dokuzuncu yüzyıllar arasında Avrupa'da yaşamış olan tanınmış Afrikalıların portrelerini vurgulamaktadır. Futbola dair unsurların da içine dokunduğu, geçmiş ile günümüz arasındaki bu doku, günümüz Afrikalılarının konumunu sorgulamaktadır.