Krista Wortendyke 1
Krista Wortendyke 2
Krista Wortendyke
Müdahaleler
Müdahaleler dünya çapında kabul gören ve tarihsel anlamı bulunan şiddet türlerini inceler. İmgenin şiddet gösterisini gizleyerek ve altında yatan eylemi yeniden tanımlayarak imge ile izleyici arasında amaçlananın haricinde bir ilişki oluşturulur. Böylece yaratılan şey, yeni imgenin eskisini yeniden tanımlamasına yol açar. Bu yolla, izleyici silineni hayal etmeye veya sezmeye zorlanarak, bu imgeleri duygusal ve düşünsel olarak kışkırtıcı yönlerden ele almaya zorlanır.
Özgeçmiş:
Krista Wortendyke (d. 1979, Nyack, New York), Chicago merkezli bir kavramsal sanatçıdır. 2007'de Columbia Üniversitesi'nden fotoğraf derecesi alan sanatçının yapıtları fotoğraf merceği yoluyla şiddeti inceler. Savaş ve vahşetin gerek yerel, gerekse küresel olarak iletişimiyle sürekli bir mücadelenin sonucu olan kareleri, Çağdaş Fotoğraf Müzesi, Schneider Galerisi ve Weinberg / Newton Galerisi'nin yanında, Winchester'daki Griffin Müzesi'nde ve Birleşik Devletler'deki pek çok mekanda sergilenmiştir. Wortendyke'ın çalışmaları Houston Güzel Sanatlar Müzesi ve Chicago'daki Çağdaş Fotoğraf Müzesi'nin daimi koleksiyonlarında da yer almaktadır. Sanatçı halen Columbia Üniversitesi Chicago ve Loyola Üniversitesi'nde konuk profesör olarak görev yapmaktadır.