Deniz Gokduman
Deniz Gökduman
Lisansını MÜ Atatürk Eğitim, yüksek lisansını İTÜ Görsel ve Çevresel Sanatlar’da tamamladı. MÜ Eğitim Bilimleri Enst. Resim Öğretmenliği’nden Dr. ünvanı alan Gökduman, halen Trakya Üniversitesi GSF Resim bölümünde öğretim görevlisidir. İlk dönemdeki soyut dışavurumcu çalışmalarından sonra, 2000’den itibaren figüre yönelerek, bu çalışmalarını kadın ve toplum meseleleri olarak iki başlık altında toplayan sanatçının, ulusal ve uluslararası birçok sergisi oldu.