Demet Yıldız
Demet Yıldız
Lisans eğitimini Beloit College, Wisconsin, ABD’de Ekonomi ve İşletme alanında tamamlayan Demet Yıldız, yüksek lisans eğitimine Sabancı Üniversitesi’nde devam etti. İlk yüksek lisansını Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde İstanbul’un konut mülkiyeti açısından bölünmüşlüğünü metaforik bir anlatımla incelediği bir fotoğraf kitabı ve tezle bitirdi; Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde tamamladığı ikinci yüksek lisans tezinde ise Türkiye’de çokuluslu şirketlerde öznellik inşası üzerine odaklandı. Yine aynı üniversitede Modern Sanat dersleri veren Yıldız, eğitimini takiben çalışmalarına güncel sanat alanında devam etti, ve 12. ve 13. İstanbul Bienallerinde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. Demet Yıldız 2015’ten bu yana çalıştığı İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde Fotoğraf Bölümü Yöneticisi olarak görevini sürdürmektedir.