simber atay 1
Siber Atay
Ege Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema-TV Bölümü'nde (1976-1980) okudu.
Lisans tezi: "Kemal Sunal Komedisi" (1980). Y.Lisans tezi: "Fotoğrafçılığın Başlangıç Dönemi ve Türkiye'de İlk Yılları"(1983) ;Doktora Tezi: "Türk Film Eleştirisinde Yaklaşım Biçimleri" (1990).
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesidir. Halen, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü; Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü; Güzel Sanatlar Enstitüsü, Film Tasarımı Doktora Programı'nda ders vermektedir.
Yanı sıra, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Gazetecilik Bölümü'nde, 2006 - 2011yılları arasında ders vermiştir.
Araştırma alanları :Postmodern Sinema, Uzaktan Eğitim Felsefesi, E-Öğrenme Kültürü, Fotoğraf Teorileri.
Verdiği dersler: Fotoğraf Kuramları I-II-III-IV (lisans), Fotoğraf Teknikleri I-II (lisans), Foto-Proje I-II (lisans), Postmodernizm Kuramları ve Sinema Sanatı (Doktora), Kültürel Bellek ve Sinema Sanatı.(Doktora) .