Nick Brandt
Nick Brandt
Nick Brandt
Tozlu Miras
Sanatçı Açıklaması: Yaratılış: Bugünlerde, yaratılışın antitezi bir zamandan geçiyoruz. Böylesine mucizevi bir çeşitlilik noktasına ulaşılması milyarlarca yıl aldı ve inanılması güçtür ki, sonsuz derecede kısa bir zaman dilimi bunu yok etmeye yetti.
Bir çoğumuz Afrika'daki yıkımın, Uzak Doğu'daki hayvan parçaları için bitmeyen talep ile ortaya çıkan izinsiz avlanma sonucu olduğunu düşünür. Aslında, bu konu çok daha komplike ve devasadır. Bu konu, dünyada yaşayan korkutucu düzeydeki insan sayısı ve bu insanlar için ayrılan sınırlı alan ve kaynakların doğa üzerindeki etkisi ile ilgilidir.
Geçmişte çekilmiş ve yayınlanmamış hayvan portreleri gerçek boyutlarda basılmış ve büyük panellere yapıştırılmıştır. Bu paneller daha sonra, hayvanların daha önce dolaştıkları, fakat insan gelişimi sonucu artık yaşayamadıkları alanlara yerleştirilmiştir.
Birkaç fotoğraf hariç, bütün fotoğraflarda, panellerdeki hayvanlar, insan hayatının akışı içinde görünmez haldedir. Hayvanlar, bu tahrip manzaralarında hayalet mertebesine indirgenmiştir. Hayvan hayatının lanetlenmesi, insan hayatının alçaltılması ve bu ikisi arasındaki yıkıcı evlilik: Bu doğasal yıkımın tek kurbanları aslında sadece hayvanlar değil, aynı zamanda bu tabiatı yaşam alanı kabul eden insanlardır.
Klişe olsa da, bir an önce harekete geçmeliyiz. Eğer sessiz kalırsak, gelecek nesiller bir zamanlar hayat dolu bir gezegenin üzgün kalıntılarını miras alacaklar. Mirasımız tozdan ibaret olacak.
Özgeçmiş:
İngiltere doğumlu Nick Brandt, fotoğrafçılık kariyerini Doğu Afrika'nın kaybolan doğal dünyasını ve insan eliyle imha edilişini göstermeye adamıştır.
2001 yılından itibaren bir üçleme yayınlayarak cennetten yiten bir gerçekliğe olan yolculuğunu belgeleyen sanatçının kitaplarının adları art arda bir cümle oluşturur: Bu Dünyada, Bir Gölge Düşüyor, Yağmalanan Topraklara.
Brandt 2016 yılında Tozlu Miras adında epik panoramalardan oluşan bir dizi yayınlamıştır. Bu çalışmada Brandt, insanoğlunun hayvanların bir zamanlar kol gezdiği çevrelerdeki tesirini kaydetmiş ve her mekanda daha önce yayınlanmamış bir hayvan portresine dair, gerçek ebatlarda bir panel yerleştirerek bunları kentsel dönüşüm, fabrika inşaatları, çorak alanlar ve taş ocakları gibi konumlarda sergilemiştir.
Nick Brandt'in çalışmaları New York, Londra, Los Angeles, Paris, Stockholm ve Paris gibi dünya çevresindeki kentlerdeki müze ve galerilerde kişisel sergiler kapsamında gösterilmiştir.
Günümüzde Kaliforniya'da yaşayan Brandt, 2010 yılında Doğu Afrika'nın doğal yaşam ve ekosistemini korumayı amaçlayan bir sivil toplum örgütü olan Big Life Vakfı'nın kurucuları arasında yer almıştır.