Károly Kincses
Károly Kincses
Macar bir fotoğrafçı, yazar, fotoğraf tarihçisi ve küratör olan Károly Kincses, 1991 yılında Macar Fotoğraf Müzesi'nin yöneticiliğini üstlenmiştir. Pek çok sergi ve yayını 19., 20. ve 21. yüzyıl Macar fotoğrafını kapsamaktadır. Kincses aynı zamanda gerek Avrupa, gerekse dünya genelinden Macaristan'a pek çok önemli fotoğrafçının gelmesinde de rol oynamıştır. Kitapları, mecraya dair geniş bilgisi ve bir fotoğrafçı olarak anlayışı ona bu mecranın takdirinde önemli bir konum sağlamaktadır.

Müze için Macar fotoğrafçılığının hazineleri üzerine kaleme aldığı bir kitapta Kincses şu soruyu sorar: "Derlemeye başladığımda, devamında başkalarını da getiren bir soru sormam gerekti. Tarafsız ve nesnel cevaplar verebilmem için, bir fotoğrafın entelektüel, tarihi ve piyasa değerini etkileyen etkenlere bakmak anlam taşımaktadır."

Károly Kincses Macar fotoğrafçılığının tarihine dair en geniş bilgiye sahip kişilerden biri olmanın yanısıra, Macaristan'da yaşayan faal bir fotoğrafçı olarak eşsiz bir konumda yer almaktadır.