James Hughes  1 James Hughes  2
James Hughes
Oldukları gibi mi?” İstanbul’da görünür olan ‘başka’ kimlikler
Fotoğrafı, eski ile yeni teknik ve malzemeleri ciddi biçimde birleştirerek ele alıyorum. Belgesel ve güzel sanatlar gibi geleneksel fotoğraf türlerini kişisel, tek bir görüş oluşturmak için kullanıyorum. Fotoğraf çekmeyi sürdürmemin tek nedeni, zamandan azade olurken, mevcut standartlarını aşmaya çalışan sürekli bir evrim sürecinin getirdiği bir mecburiyet.
Öznel, kişisel olan ile mazide kalanı dahil ederek belgesel fotoğrafın sınırlarını genişletmeyi umut ediyorum. Bu amaçla, foto-muhabirlik gibi görsel stratejilerin yanı sıra, alternatif perspektifler keşfediyor ve gerçekliğin farklı yüzlerini denerken, diğer yandan çağımızın uzamında geçmişten kalan izler ile bizleri bilgilendiren tarih katmanlarını da katmaya çaba gösteriyorum.
“Başka Hayatlar” temasına dair amacım, toplumsal gerçekçi bir fotoğraf yöntembilimi içerisinde gerek kişisel, gerekse metafizik ve şiirsel bir yaklaşım yoluyla; ‘başka’larını, İstanbullu/Küresel bir toplum içerisindeki akışkan kimlikler bağlamında keşfetmek... ‘Başka’ kimliklerin sıradan biçimde fotoğraflanarak da yansıtılabileceğini ve kimlikler, çevreler ve nesneleri özne olarak kullanmak yoluyla görünür kılınabileceklerini göstermek.
Aynı zamanda, çalışmaların ikili biçimde sunumuyla, bilinçaltısal durumlardaki rolünü öne çıkararak, ‘başka’larının gözünden yeni bir görme biçimi de belirlemeye çalıştım.
Özgeçmiş:
James Hughes, fotoğrafta gerçekçilik üslubunda, toplumsal gerçekçilikten güzel sanatlar alanına çeşitlilik gösteren çalışmalara imza atan Kuzey İrlandalı bir sanatçıdır.
İlk fotoğrafçılık tecrübesi, o dönem Kodak’ta çalışan annesinin bir kek kutusundan yaptığı kamera ile geçirdiği çocukluğuna dayanıyor. Etkileri günümüzde de pratiğine yansımakta olan 20. yüzyıl fotoğrafı ve edebiyatının etkisiyle kendi eğitmiş olan Hughes, fotoğraf araştırmacılığı alanında kapsamlı bir geçmişe (MPhil) sahip olup, halen dünya çapında çeşitli üniversitelerde ders veriyor.
Çalışmaları uluslararası çapta müzeler ve galeriler tarafından temsil edilirken, çağdaş fotoğraf ve sanat alanında kişisel kariyer ve tutkularını sürdürüyor.