Haluk Çobanoğlu 1
Haluk Çobanoğlu 2
Haluk Çobanoğlu
Arabesk
Türkiye için arabesk bir müzik türü olmanın ötesinde bir anlam taşır. Onun için "her müzik türü, toplumun bütününde varolan çelişkilerin ve gerginliklerin izini taşır" diyen düşünür Adorno'ya hak veriyoruz. Konuya bu açıdan bakıp, müziğin bir coğrafyanın, bir ülkenin sesli ve sansür edilemeyen tarihsel mirası olduğunu varsayarak, on yıl boyunca arabesk müziğin izini süren bu belgesel fotograf projesinde, söz konusu dünyada yitip gidenin, kalıcı olanın ve değişenin izi sürülmeye çalışılmıştır.
Bu proje boyunca yüz yüze kaldığımız en önemi olgu ise 1970'li yıllardan beri kullandığımız hazırcevaplı ve çoğunlukla ithal, bir dizi sosyo-ekonomik ve kültürel analizin artık "memleket meselelerini" açıklamaya yetmediğidir. Yaşadığımız ülkede farklı sınıflardan insanların, farklı kültürel zevk ve tercihlerinin olmadığı aşikardır. Arabesk müzik başından beri minibüsten, en pahalı mekanlara kadar her sınıftan insanın "ortak" tercihidir.
Bugün yaşanan kaotik evreyi anlayabilmek ve yorumlamak istediğinizde, yolunuz kaçınılmaz bir şekilde "kimlik sorunu" ile kesişmektedir. Ülkede yaşanan kimlik karmaşası, bu toprakların sosyal fay hattıdır.
Özgeçmiş:
“Kuşbazlar” adlı belgesel çalışması 1997 yılında takvim ve 1999 yılında kartpostal albüm olarak yayımlandı.
2002 yılından itibaren National Geographic Türkiye ile National Geographic Yunanistan dergileri için foto-röportajlar hazırladı ve 2003’te National Geographic Türkiye dergisinin fotoğraf editörlüğünü üstlendi.
Eylül 2003’te, “New York Subway (Yeraltında Bir Dünya Şehri; New York Metrosu)” adlı belgesel fotoğraf albümü yayımlandı.
2007 yılında, İstanbul’da bulunan Fotografevi’nde, 10 yıldır üzerinde çalıştığı “Arabesk” adlı belgesel projesinin sergisi açıldı ve Fotografevi yayınlarından kitabı yayımlandı.
Yapımları 2007-2011 yılları arasında gerçekleşen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan; çeşitli yazarların kaleme aldığı “Çanakkale Şehitlikleri”, “İstanbul: Bir Kent Tarihi” ve “Sinan” kitaplarını fotoğrafladı.