Engin Özendes
Engin Özendes
Türk fotoğraf tarihi üzerine araştırmalarına 1974’te başladı. Fotoğraf üzerine yaptığı çalışmaları nedeniyle 1990’da Fédération Internationale de L’Art Photographique (FIAP) tarafından Excellence Fiap (ESFIAP) unvanı verildi. Haziran 2004-Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin Fotoğraf Sergileri Küratörü olarak görev aldı. 2016’da İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) tarafından Onur Üyeliği’ne seçildi.

Çalışmaları:
36 katalog, 21 TV programı, yurtiçinde ve yurtdışında Osmanlı fotoğraf koleksiyonundan açtığı 7, küratör olarak Türkiye’de 37, yurtdışında 16 çağdaş fotoğraf sergisi.

Kitapları:
1987 Photography in the Ottoman Empire 1839-1919 (İngilizce) Haşet Yayınları, İstanbul
1989 Fotoğrafçı Ali Sami 1866-1936 (Türkçe-İngilizce), Haşet Yayınları, İstanbul.
1992 Türkiye’de Fotoğraf , İletişim Yayınları, İstanbul.
1995 Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf 1839-1919 (Türkçe-İngilizce), İletişim Yayınları, İstanbul.
1998 Abdullah Frères: Osmanlı Sarayının Fotoğrafçıları (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
1999 Osmanlı’nın İlk Başkenti: Bursa (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
1999 Osmanlı’nın İkinci Başkenti: Edirne (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
1999 Osmanlı’nın Son Başkenti: İstanbul (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
1999 Sébah & Joaillier’den Foto Sabah’a: Fotoğrafta Oryantalizm (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
1999 Türkiye’de Fotoğraf (Türkçe-İngilizce), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
2000 Merhaba Atina Here İstanbul (Türkçe-Yunanca-İngilizce), Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
2013 Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık 1839-1923, (Türkçe-İngilizce ayrı ciltler), Yapı Endüstri Yayınları, Istanbul
2016 Türkiye‘de Fotoğrafa Modern ve Çağdaş Yaklaşımlar (Türkçe-İngilizce), Yapı Endüstri Yayınları, Istanbul
Yayımcılık Çalışmaları:
1976-1981 Yeni Fotoğraf Dergisi, Sahibi ve Yazıişleri Müdürü.
1978 Türk Fotoğraf Yıllığı, Yayıncı ve Editör.
1980 Türk Fotoğraf Yıllığı, Yayıncı ve Editör.
1989 Hürriyet Gösteri Dergisi, Fotoğrafın 150. Yılı Özel Eki Danışmanı.
1994 Photo GLOBE Dergisi, Yayın Danışmanı.