Aslihan-Guclu 1
Aslihan-Guclu 2
Aslıhan Güçlü
Adem'in Mağlubiyeti
Sanatçı Açıklaması: Kadim uygarlıklardan günümüze kadar erkek egemen söylem kadını tanımlamaktan ve şekillendirmekten hiç çekinmez. Kadın ya günahkar ya da saf; siyah ile beyaz, gece ile gündüz gibi erkekten ayrılıp soyutlanmıştır. Evren’in yaratılışında bahsi geçe kaos eril ve dişil gücü barındırır ve ikisini eş zamanda yaratır. Kadının cinsiyet eşitsizliğine uğradığı ilk hikaye olan Lilith ve Adem’in hikayesi, yaratıcısı tarafından bile ayrımclığı uğranarak lanetlenen dişil güce vurgu yapmak amacıyla seçilmiştir. Adem’im Mağlubiyeti; silikleştirilmiş, sindirilmiş, erkeğe itaat etmeye zorlanan, yok sayılan, zayıf kadın imajına tezat ilk itaatsizliğe ve başkaldırıya bir göndermedir. Eşitliğini savunması sonucunda lanetlenen kadın imajı, aslında anaerkil yapıdan ataerkil yapıya geçişi meşrulaştırma ve pekiştirmeyi amaçlar. Lilith özelinde anaerkil arketiplerine gönderme yapılan çalışmada, kadın bedeni ve imgesinin bölünmüşlüğü, silikleştirilmesi karşısında eril söylemi mağlup eden dişil söylemin kollektif hafızadaki izini temsil eder.
Özgeçmiş:
Aslıhan Güçlü, 1978 yılında Ankara’da doğdu. Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji ve Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamladı.. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Bölümünde yüksek lisans yapmaktadır.